Gallery

17.06.08 > 05.10.08

Napoleon, André Osi

Deel 1 (Uitgeverij Joker )

Het fresco dat André Osi schildert is geen fictie. Met Napoleon krijgt “La Légende des Siècles” een vervolg in stripvorm.

Lange tijd waren de jonge Nederlandstalige en Franstalige lezers uit Europa aangewezen op hun favoriete stripmagazines Kuifje en Robbedoes voor hun eerste kennismaking met de Geschiedenis. De televisie bestond nog niet, het was de tijd van de Mooie Verhalen van Oom Wim en de volledige verhalen over vier bladzijden die gebaseerd waren op de actualiteit of op een gebeurtenis uit het verleden. Afgezien van die quadrifolio’s deelden iconen als Sirius, Eddy Paape en Liliane en Fred Funcken hun passie voor geschiedenis in geromantiseerde reeksen die furore maakten op de speelplaats. Door de kracht van zijn verhalen, de nauwgezette manier waarop hij zich documenteerde en zijn bekommernis om elk detail correct weer te geven – het waarmerk van al zijn tekeningen – treedt André Osi in de voetsporen van die pioniers. Maar het fresco dat hij schildert is geen fictie. Met Napoleon krijgt “La Légende des Siècles” een vervolg in stripvorm.

Jean Auquier, BCB.

De uitgever: Editions Joker.

Uitgeverij Joker is opgericht in 1984 onder de naam P&T Production. Enerzijds tekent deze uitgever voor humoristische succesreeksen als Rooie oortjes van Dany, Blagues Coquines, Foot Furieux en meer traditionele strips als Roze Bottel of Toenga. Anderzijds wordt er al jaren veel aandacht besteed aan een meer realistische strekking via de collectie “Horizon”. Die heeft tot doel jonge, veelbelovende auteurs een eerste kans te geven. Zij bundelt reeksen die op realistische of semirealistische leest zijn geschoeid. Dat kan gaan van fantasy over sciencefiction en heroic fantasy tot whodunnits. Ook de geschiedenis komt aan bod, met Les oubliés de l’empire van Dimitri en Eudeline en nu met het eerste nummer (de collectie telt 15 nummers) van de gedetailleerde biografie van Napoleon door André Osi.

De auteur: André Osi.

Zijn eerste wapenfeiten waren enkele korte verhalen. Daarna verzorgde hij de tekeningen en deels ook het scenario van de reeks “Witte Horizon” en nu heeft André Osi zich dus gewaagd aan een gigantisch historisch fresco, “Napoleon”, een reeks die in principe vijftien nummers zal tellen. Het is vooral zijn drang om de rijkdom van een in alle opzichten markante figuur te delen met anderen, die hem ertoe aangezet heeft zijn biografie in een gedetailleerde stripversie te gieten. Osi omringde zich met specialisten, documenteerde zich uitvoerig over feiten, personen, uniformen, wapens en decors, maakte tal van verplaatsingen om de sfeer van de napoleontische tijdsgeest op te snuiven en trok de soms tegenstrijdige gegevensbronnen zorgvuldig na. Vandaag stelt hij het eerste nummer voor van een indringende reeks. Het mooie voorwoord van de heer Jean TULARD, lid van het Instituut en een echte referentie terzake, is een bijkomende garantie voor de ernst en de nauwkeurigheid waarmee dit werk tot stand is gekomen.

Uitgeverij Joker.

Terug

© 2024 — Stripmuseum - Brussel

Web design & development by Typi