Gallery

19.05.09 > 21.06.09

De Duisterburcht

De Rode Ridder

Johan wordt door Merlijn naar de Auvergne, het oude land van de Arverni, in het Centraal Massief in Frankrijk gezonden. Hij vindt er beschutting voor een van de onweders die de streek teisteren in een sombere burcht die volledig uit vulkanisch basalt is opgetrokken: de Duisterburcht.

De heer van de Duisterburcht is onder verdachte omstandigheden overleden en zijn oudste zoon en erfgenaam is verdwenen. Diens tweelingbroer voert nu het bewind, bijgestaan door zijn moeder, een sinistere kasteelvrouw.

Johan denkt eraan om te vertrekken, maar wanneer een jonge vrouw zijn hulp inroept en hij de oorzaak van haar wanhoop ontdekt, besluit de Rode Ridder om licht te brengen in de duisterburcht.

De Duisterburcht is sedert het overlijden van Karel Biddeloo reeds het 15de album van de hand van Martin Lodewijk (scenario) en het 16de album van Claus Scholz (tekenaar). Claus schreef en tekende zelf album 221, De Spiegeldemon.

Onder de hoede van Lodewijk en Scholz keerden de klassieke ridderidealen in de reeks opnieuw terug.

DE RODE RIDDER.

Johan, de Rode Ridder werd in 1946 door Leopold Vermeiren ontworpen voor het jeugdblad De Kleine Zondagsvriend . Aanvankelijk  waren het korte geïllustreerde jeugdverhalen die later gebundeld in boekvorm verschenen.

Vanaf 1959 werden de Rode Ridder-boeken bij NV De Standaard Boekhandel uitgegeven en in overleg met Vermeiren werd besloten dat Willy Vandersteen een stripserie rond die reeks zou verzinnen. Vandersteen voerde een ridder op in de positieve zin. Het werden spannende scenario’s over een intelligente, leergierige en rechtvaardige krijgsman die zijn zwaard ten dienste stelde van de zwakken en verdrukten en daarbij al zijn tegenstanders in heroïsche actiescènes in het zand liet bijten.

Op 5 november 1959 verscheen de aankondiging van Het Gebroken Zwaard in de kranten van de Standaard-groep.

Nu, 50 jaar later is deze stripreeks nog even populair en zijn er niet minder dan 222 avonturen van de Rode Ridder.

(Johan De Smedt, uitgever strips Standaard Uitgeverij -24/04/2009)

Terug

© 2024 — Stripmuseum - Brussel

Web design & development by Typi