Gallery

06.02.13 > 24.03.13

Brussels in Shorts

10 grafische korte verhalen voor Brussel

Tien stripauteurs en scenaristen wonnen de internationale wedstrijd Brussels in Shorts en creëerden een grafisch verhaal over het hedendaagse Brussel. Met financiële steun en een verblijf in het centrum van de stad maakte Passa Porta de creatie van hun 10 korte verhalen mogelijk. De verhalen verschillen stilistisch en inhoudelijk, knipogen naar eenzelfde locatie (de Oude Graanmarkt), en bieden elk een eigenzinnige blik op Brussel.

De auteurs bezochten Brussel in het voorjaar van 2012. Uitgeverij Oogachtend publiceert de 10 verhalen in een album, het Belgisch Stripcentrum stelt ze tentoon, en ze krijgen ook een plek op het Passa Porta Festival.

Met de inspirerende steun van Bruno de Lille, Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor Cultuur, Jeugd, Sport & Ambtenarenzaken.

Terug

© 2024 — Stripmuseum - Brussel

Web design & development by Typi