Grote tijdelijke tentoonstellingen

03.06.14 > 16.11.14

Honderd jaar in de Balkan

Stripverhaal in verzet

Honderd jaar geleden haalde de Bosnische stad Sarajevo het wereldnieuws. De troonopvolger van de keizer van Oostenrijk-Hongarije werd vermoord door een student die aanleunde bij een nationalistische splintergroep. Door een macaber spel van misdadige verblinding en van bondgenootschappen werd Europa meegezogen naar een donkere afgrond.

100 jaar later wordt de Eerste Wereldoorlog op velerlei manieren herdacht. Het Belgisch Stripcentrum gooit het over een andere boeg en brengt een stripcultuur voor het voetlicht die nog altijd in verzet is: de stripverhalen die gecreëerd worden in de landen van het vroegere Joegoslavië.

Dat bij dit stripverhaal landen als Bulgarije, Albanië of Griekenland – die, net zoals de landen van ex-Joegoslavië, tot de Balkan behoren – niet bij deze tentoonstelling werden betrokken, zal hier en daar misschien een voorhoofd doen fronsen. De bedenkers van deze tentoonstelling waren van mening dat het feit dat de Albanezen, Bulgaren en Grieken in de loop van de 20e eeuw een ander lot beschoren waren, zich vertaald heeft in een stripproductie die zich duidelijk onderscheidt van wat tussen Ljubljana (Slovenië) en Skopje (Republiek Macedonië) tot stand kwam.

Om een onderwerp van die omvang te kaderen, vroeg het Belgisch Stripcentrum aan de Sloveen Štefan Simončič, een van de meest bekwame stripspecialisten, om curator te worden van deze tentoonstelling. Want in een gebied waar de sporen van de burgeroorlog nog niet volledig zijn verdwenen, was het bijzonder moeilijk een duidelijk beeld te vormen van de uitzonderlijke stripcreatie in de zes republieken die samen ooit Joegoslavië vormden.

De bezoeker zal snel merken dat de onstuimige geschiedenis van deze Europese regio ook zichtbaar aanwezig is in de tentoonstelling die het Belgisch Stripcentrum presenteert: er zijn zoveel archieven verloren gegaan dat het vandaag onmogelijk is een deel van de tentoongestelde originele platen te dateren. Wie oog heeft voor de ondergrond waarop de tekenaars hun talent botvierden zal bovendien merken dat scheppingsdrang menige hindernis overwint, zelfs het gebrek aan papier!

 

 

Jean Auquier, Belgisch Stripcentrum

Tags : Museum / Strip / Tentoonstelling

Terug

© 2024 — Stripmuseum - Brussel

Web design & development by Typi